Tisztelt Lakosság!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a házi gyermekorvosi ügyelet 2020. április 02. napjától változatlan rendben, de új helyszínen, a Nyíri út 61. szám alatti gyermekorvosi rendelőben működik (Benkó Zoltán Szabadidőközpont bejáratával szemben lévő 10 emeletes épület földszintje).

Ügyeleti idő:
hétfő - péntek: 18.00-08.00
szombat, vasárnap, ünnepnap: egész nap
Telefon: 06-76-516-904, +36-30-695-4274

Dr. Pataki Mariann
intézményvezetőAz Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki a Városi Szociális Közalapítványnak az Intézményünk munkavállalói számára 2020. március 31. napján adományozott Béres C-vitaminért, amellyel munkavállalóink egészségének megőrzéséhez hozzájárultak.

Dr. Pataki Mariann
intézményvezető
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. március 19. napjától határozatlan ideig, a járvány okozta veszélyhelyzet miatt, - mindnyájunk egészségének védelme érdekében az Idősgondozó Szolgálat telephelyein ellátottakat nem fogadnak!

A telephelyek és telephelyvezetők az alábbi elérhetőségeken állnak rendelkezésükre kérdés esetén:

Az Idősgondozó Szolgálat vezetője: Nagyné Fekete Julianna: 06-30-676-5174

Kápolna utcai Klubok: 6000 Kecskemét Kápolna u. 8.; telephelyvezető: Némethné Turbók Sára: 0630-172-3454

Naplemente Klub : 6044 Hetényegyháza Posta u.7.; telephelyvezető: Rózsa Dánielné: 06-20-234-7610

Szivárvány Klub: 6000 Kecskemét Horváth Döme krt. 1.; telephelyvezető: Gréczi Ákos: 06-30-518-6048

Nyitnikék Klub: 6000 Kecskemét Margaréta u. 2.; telephelyvezető: Molnár Gyuláné: 06-20-390-1618

CSODABOGÁR: 6000 Kecskemét Agyag u. 6.; telephelyvezető: Fazekasné Kis Ilona: 06-30-502-5546; Soltész Veronika: 06-30-513-4045

Mosolysziget: 6000 Kecskemét Ipoly u. 1.; telephelyvezető: Fazekasné Kis Ilona: 06-30-502-5546

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Nyíri út 77./C.; telephelyvezető: Sinka Andrea: 06-30-518-5889

„2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította.

A COVID-19 megbetegedés elsősorban az idős és/vagy egyéb betegségben szenvedőket érinti, ezért a nappali ellátások bezárása is haladéktalanul szükségessé válik .”

Dr. Oláh László

járási tisztifőorvos


Felhívás az idősekhez és családtagjaikhoz!


A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérjük őket, hogy fogadjanak meg néhány fontos tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye.

· Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést!

· Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!

· Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!

· Kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást!

· Szellőztessenek gyakran!

· Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!

· Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a házirorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!

Fontos, hogy a családtagok is most jobban figyeljenek az idős hozzátartozóikra!

Ha pl. valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban külföldi fertőzött területen járt vagy előfordulhat, hogy valaki olyannal érintkezett, aki fertőzött, most lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!

Forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/felhivas-az-idosekhez-es-csaladtagjaikhoz


Tájékoztatás a Lakosság számára


Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Tisztfőorvos Magyarország valamennyi bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében, továbbá fekvőbeteg-ellátó intézményekben látogatási tilalmat rendelt el az új Koronavírus miatt, 2020. március 08. napjától.

Ennek értelmében a mai naptól a Margaréta Otthonban, az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában és a Hetényegyházi Idős Otthonban 2020. március 09-étől, azaz a mai naptól látogatási tilalom lép érvénybe. A tilalom visszavonásig érvényes.

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel, saját és hozzátartozójuk érdekében működjenek velünk együtt.

További naprakész információk a koronavirus.gov.hu , nnk.gov.hu internetes oldalakon érhetőek el.

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve

Tisztelettel:

Dr. Pataki Mariann
intézményvezető


Tisztelt Lakosság!


Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása alapján 2019 decemberében Kínában új koronavírust igazoltak.

Tekintettel a vírus gyors terjedésére, a megbetegedés kellő körültekintéssel elkerülhető, az ellene való védekezés a higiéniai szabályok fokozott betartásával lehetséges (gyakori és alapos kézmosás, fertőzött személyekkel való érintkezés elkerülése).

Egészségünk megőrzése érdekében kérjük, fokozattan figyeljenek oda a higiénés szabályok betartására!

Az új koronavírusról naprakész és folyamatos tájékoztatást a Népegészségügy alábbi linkjén kaphatnak:

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/uj_koronavirus

További tájékoztatást a Magyar Vöröskereszt oldalán kaphatnak:

http://voroskereszt.hu/hirek/mit-erdemes-tudni-a-koronavirusrol/Tisztelt Betegeink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 01. napjától Dr. Holánik Julianna fogorvos helyett (6035. számú praxis) Dr. Tamasiné Dr. Kun Éva rendel az alábbiak szerint:

Hétfő: 13.00-19.00 óráig

Szerda: 16.00-19.00 óráig

Péntek: páratlan hónapban 07.30-13.30 óráig, páros hónapban: 13.00-19.00 óráigFelhívás - duális képzés


A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karvalamint az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központjaközött létrejött együttműködési megállapodás keretében a szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkaterületen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák elsajátítása, gyakorlati jártasságok kialakítása.

A személyi kapcsolatok és az együttműködés révén a szakmai feladatok megoldásában való közreműködés, értékelő és önértékelő visszajelzések során a szakmai magatartás és innovációs készségek fejlesztése.

A szakmai gyakorlóhely a fenti célok megvalósítása érdekében gyakorlati képzést szervez, melynek távlati célja az, hogy a szakmai gyakorlóhely szervezettszakember utánpótlását is segítse.

Alapképzésen szociális munka szakra, mesterképzésen szociális munka és szociálpolitika szakra várjuk a jelentkezőket!

2020 februárjától gyakornoki állásra keresünk hallgatót!

Részletekért kattinson ide!


Tisztelt Betegeink!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy ifj. Dr. Bagó Ferenc (0322-es körzet) rendelési ideje 2020. január 01. napjától az alábbiak szerint módosul:

Hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

Kedd, csütörtök: 13-17 óráig

Dr. Pataki Mariann
intézményvezető


 

Adatfeldolgozói szerződés

 


Tisztelt Lakosság!


Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a külföldön élő várandós anya és a gyermek gondozója és törvényes képviselője, amennyiben írásban értesíti a saját, kiskorú gyermek esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt, mentesül a védőnői ellátásban való részvétel kötelezettsége alól.

Az alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 13. § (5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „A várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a védőnővel a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során együttműködni. A várandós anya és a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője - ha nem Magyarország területén él - mentesül az együttműködési kötelezettség alól, ha várandós anya esetén a saját, kiskorú gyermek esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt írásban értesíti, aki a védőnőt erről haladéktalanul tájékoztatja.

Dr. Pataki Mariann
intézményvezető

 


 

Kedves Látogató!


Köszöntöm a kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága minden munkatársa nevében intézményünk honlapján. Intézményünk háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, ifjúság-egészségügyi ellátást végez, továbbá működteti a területi védőnői és iskolavédőnői ellátás rendszerét, és a háziorvosi ügyeleti ellátás szervezésében is részt vesz.


Anyatejgyűjtő állomásunkon a csecsemők jogszabályban meghatározott esetekben térítésmentesen jogosultak anyatejellátásra, egyéb esetekben térítés ellenében bárki hozzájuthat az anyatejhez.


Intézményünkben önkormányzati rendeletben meghatározott munkáltatók alkalmazottai számára foglalkozás-egészségügyi ellátás működik.


Az Intézmény szervezeti egységeiként működő Margaréta Otthon és az Idősgondozó Szolgálat szociális alap - és szakellátás nyújt az arra rászoruló, elsősorban kecskeméti időseknek.


A gyermekjóléti alapellátás részeként 8 bölcsődét működtetünk, továbbá Család - és Gyermekvédelmi Központunk által családtámogatási és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtunk.


Intézményünk szervezeti egységeiként működik az autizmussal és fogyatékkal élők nappali ellátása, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat.


Honlapunkon tájékozódhat az általunk nyújtott szolgáltatások köréről, megismerheti terveinket, eredményeinket, részese lehet Intézményünk életének. Igyekszünk segíteni Önt abban, hogy tájékozott legyen rendeléseink rendelési idejéről, és az ott szolgálatot teljesítő dolgozókról. Remélem a honlap segít Önnek abban, hogy szükség esetén bizalommal forduljon az Intézmény orvosaihoz és szakdolgozóihoz. Amennyiben véleménye van, kérem írja meg az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. Jó böngészést, és mindenekelőtt eredményes gyógyulást kívánok minden látogatónak.

Dr. Pataki Mariann
intézményvezető

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.