„Nem vagyok öreg, csak időtálló.” – Idősek Hete a Margaréta Otthonban és a Levendula Idősek Otthonában a koronavírus járvány idején

Kihívásokkal teli időszak mindenki számára a koronavírus járvány terjedése. Lakóinkkal való beszélgetésekből is kiderül, hogy hasonló helyzettel még nem találkoztak, így olyan körülményhez kell alkalmazkodniuk, amire sem itt az otthonban, de sokak éltében sem volt még példa. Időről időre változnak az ellátottak mindennapjaira kiterjedő, védelmükben hozott intézkedések, melyek betartása, megértése is komoly feladat minden érintett számára. Az ismeretlen veszéllyel szembeni félelem, aggodalom természetes emberi reakció, azonban elengedhetetlen a mentális egészség megőrzése érdekében a pozitív gondolkodás megerősítése.

A címben szereplő idézet egyik lakónk szavai, mely az Idősek Hete programhoz kapcsolódóan került megfogalmazásra. Rendhagyó módon Családi vasárnap helyett 2020. szeptember 28-án „Szív küldi” kívánság műsorral – melyet a stúdión keresztül játszottunk le lakóink kérései alapján – valamint „Hangulat színező” programmal kezdődött az öt napig tartó „ünnep”. Hétindítóként lakóink – szobájukban maradva – színes papírból kivágott levelekre írták rá jókívánságaikat, hálájukat, pozitív gondolataikat. Másnap a „leveleket” az épület központi aulájában felállított fűzfaágra helyezték fel, ezzel életre keltve a „Jó gondolatok fáját”. A szerdai napon a rendhagyó vonalat követve „Családi levelezést” hirdettünk, mely keretében képeslapon küldhettek írott üzenetet szeretteiknek. A ma már kevésbé divatos postai levélküldés lehetőségével több, mint 130 lakónk élt, reménykedve a válaszküldemény örömében. Ezen a napon városunk vezetői is megajándékozta a Margaréta Otthon és a Levendula Idősek Otthona lakóit a Gong rádióban sugárzott kívánságműsor személyre szóló zeneszámaival, meglepetés tortával, mely valódi meglepetés volt számukra, hiszen a mostani helyzetben nem várt ajándékként érkezett a csokoládés, gyümölcsös finomság. Csütörtökön a régi hagyományt újraélesztve facsemete ültetése tette ünnepivé az alkalmat, melyről vers is született. A kertészkedésben jártas lakóink segítségével telepített korai Juhar méltó jelképe az időtállóságnak. A hét zárónapján köszöntöttük intézményünk legidősebb lakóját 106. születésnapján, valamint „Szüreti otthonmaradó” program keretében népviseletbe öltözve, énekszóval járták végig kollégáink a Margaréta Otthon minden folyosóját. Lakóink, szobájuk ajtajában csatlakoztak az ismert dallamokhoz, mellyel a korábbi szüreti mulatságok hangulata idéződött fel egy-egy pillanatra. S ha már a pandémiás helyzet miatt koccintani nem lehet, üdítővel ajándékoztuk meg a résztvevőket.

A Levendula Otthon lakói számára sem a megszokott módon zajlott az elmúlt időszak, nem csak a vírushelyzet miatt, hanem az új épületbe költözés is az Idősek Hete előtti napokra esett, ami mind az ellátottak, mind a hozzátartozók részéről együttműködést és nagy türelmet igényelt. A nehezített körülmények ellenére méltóképpen köszöntöttük az Idősek világnapján a legidősebb férfi és női lakóinkat, valamint az Intézményünkben szorgoskodó ellátottjaink munkáját oklevéllel, bonbonnal háláltuk meg. A héten „hála-fa” is készült, egyénileg kivágva és lehetőség szerint saját kézzel ráírva a levélre, mi az - amiért hálásak vagyunk ebben a sok változást hozó helyzetben. Szükség van arra, hogy emlékeztessük magunkat arra, mennyi mindenünk van, mennyi mindenért örülhetünk most is. A megírt leveleket csupasz faágakra akasztottuk fel, hogy a kopár vesszőkből egy szép őszi fa bontakozzon ki, mely mellett elhaladva emlékezzünk, hogy idős korban is mindig van, amiért hálát adhatnunk.

Az Idősek Hete összeállított programjai során törekedtünk arra, hogy a járvány időszakában minden nehézség ellenére (látogatási és kijárási tilalom, 1,5 m távolságtartás, szájmaszk használata, csoportos foglalkozás szüneteltetése) lakóinknak lehetőséget biztosítsunk a pozitív érzelmek megélésére, kifejezhessék lakótársaik, szeretteik felé mindazon gondolataikat, jókívánságaikat, melyekre a hétköznapok szürkeségében esetleg nem kerül sor. Mi sem példázza ezt jobban, mint az a „falevél”, melyre szintén egyik kedves lakónk jegyezte fel Szepes Mária írónő szavait: „A gyógyító öröm egyenletes napsütés belül. Ez az élet kiolthatatlan lángja.” Kívánjuk és reméljük, hogy mindenkihez eljut a gyógyító öröm, és végig kíséri a mindennapokban.

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a házi gyermekorvosi ügyelet 2020. április 02. napjától változatlan rendben, de új helyszínen, a Nyíri út 61. szám alatti gyermekorvosi rendelőben működik (Benkó Zoltán Szabadidőközpont bejáratával szemben lévő 10 emeletes épület földszintje).

Ügyeleti idő:
hétfő - péntek: 18.00-08.00
szombat, vasárnap, ünnepnap: egész nap
Telefon: 06-76-516-904, +36-30-695-4274

Dr. Pataki Mariann
intézményvezető

Felhívás - duális képzés

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karvalamint az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központjaközött létrejött együttműködési megállapodás keretében a szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkaterületen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák elsajátítása, gyakorlati jártasságok kialakítása.

A személyi kapcsolatok és az együttműködés révén a szakmai feladatok megoldásában való közreműködés, értékelő és önértékelő visszajelzések során a szakmai magatartás és innovációs készségek fejlesztése.

A szakmai gyakorlóhely a fenti célok megvalósítása érdekében gyakorlati képzést szervez, melynek távlati célja az, hogy a szakmai gyakorlóhely szervezettszakember utánpótlását is segítse.

Alapképzésen szociális munka szakra, mesterképzésen szociális munka és szociálpolitika szakra várjuk a jelentkezőket!

2020 februárjától gyakornoki állásra keresünk hallgatót!

Részletekért kattinson ide!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a külföldön élő várandós anya és a gyermek gondozója és törvényes képviselője, amennyiben írásban értesíti a saját, kiskorú gyermek esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt, mentesül a védőnői ellátásban való részvétel kötelezettsége alól.

Az alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 13. § (5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „A várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a védőnővel a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során együttműködni. A várandós anya és a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője - ha nem Magyarország területén él - mentesül az együttműködési kötelezettség alól, ha várandós anya esetén a saját, kiskorú gyermek esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt írásban értesíti, aki a védőnőt erről haladéktalanul tájékoztatja.

Dr. Pataki Mariann
intézményvezető

 

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.