Térítési díj szabályzat

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról az alábbi szabályzatot teszi közzé:

A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet alapján az alábbi rendelkezés lép életbe 2018. január 01. napjától.

Amennyiben megállapítást nyert az ellátott térítési kötelezettsége – a sürgősségi ellátások kivételével – a szolgáltatás teljesítése előtt az érintettet tájékoztatni kell a térítési díj várható mértékéről. (Sürgősségi ellátásnak minősül az életet közvetlenül veszélyeztető ok elhárítása).

Az egészségügyi szolgáltatás teljesítése után a biztosított részére az egészségügyi szolgáltató számlát ad, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatást (szolgáltatásokat), és a szolgáltatásért (szolgáltatásokért) fizetendő összeget, amit a biztosított az ellátást végző orvosnak/ röntgen asszisztensnek köteles megfizetni. A befizetés tényéről az ellátást végző köteles nyugtát adni.

I. Teljes térítési díjak

A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja a 284/1997. Korm. rendelet alapján:

A

B

1.

Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

a) első fokon

7 200 Ft

b) másodfokon

12 000 Ft

2.

Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó, illetve használó személyek (II. csoport) alkalmassági vizsgálata

A.

orvosi alkalmassági vizsgálat

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

aa)

első fokon

7 200 Ft

ab)

másodfokon

10 800 Ft

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

ba)

első fokon

4 800 Ft

bb)

másodfokon

7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

ca)

első fokon

2 500 Ft

cb)

másodfokon

4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

da)

első fokon

1 700 Ft

db)

másodfokon

3 200 Ft

B.

pszichológiai alkalmassági vizsgálat

a)

első fokon

7 200 Ft

b)

másodfokon

12 000 Ft

a) ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét még nem töltötte be:

aa)

első fokon

7 200 Ft

ab)

másodfokon

10 800 Ft

b) ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

ba)

első fokon

4 800 Ft

bb)

másodfokon

7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:

ca)

első fokon

2 500 Ft

cb)

másodfokon

4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

da)

első fokon

1 700 Ft

db)

másodfokon

3 200 Ft

4.

Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel

4 800 Ft

5.

Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

a)

vérvétel

3 200 Ft

b)

vizeletvétel

1 600 Ft

6.

Látlelet készítése és kiadása

3 500 Ft

7.

Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

8.

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

9.

Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

aa)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

19 200 Ft

ab)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

15 600 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

ba)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

12 000 Ft

bb)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

9 700 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

ca)

az egészségi alkalmasság első vizsgálata

9 700 Ft

cb)

az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

7 200 Ft

10.

Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor

7 200 Ft

11.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 700 Ft

12.

Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban
érvényesíthető díja

13.

Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

a) 1. egészségügyi osztály

aa)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

ab)

időszakos vizsgálat

16 100 Ft

b) 2. egészségügyi osztály

ba)

első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

13 800 Ft

bb)

időszakos vizsgálat

9 200 Ft

c) 3. egészségügyi osztály

ca)

első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

cb)

időszakos vizsgálat

16 100 Ft

14.

Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

1 700 Ft

15.

A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

a)

közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

b)

a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén

1900 Ft/fő/eset

c)

az a) és a b) pontban nem említett esetben

3300 Ft/fő/eset

16.

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást

2 000 Ft

II. Fogászati térítési díjak: az Intézmény külön szabályzatban rendelkezik róla.

III. Külföldi betegek ellátása

1. EU-kártya vagy Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alapján

Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes magyarországi tartózkodásuk során az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatás Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján nyújtandó.

EU-kártya helyett Kártyahelyettesítő Nyomtatvánnyal is igénybe lehet venni az orvosi ellátást.

Az alábbi államok állampolgárai jogosultak ilyen nyomtatvánnyal egészségügyi szolgáltatást igénybe venni: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írosrszág, Izland, Lengyelország, lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

A fenti dokumentumokkal Magyarországon a külföldi egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek:

  • a magyarországi átmeneti tartózkodás során,
  • orvosilag szükségessé válnak.

Az érvényes EU-kártya/Kártyahelyettesítő Nyomtatványt bemutató külföldi biztosítással rendelkező beteg részére kötelezően nyújtandók a szükséges ellátások, az ellátás költségeinek megtérítésére a beteg nem kötelezhető.

Az orvosi szükségesség fennállásáról elsősorban a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükséges minden olyan ellátás, amely nem halasztható a másik tagállamba történő visszatérésig.

Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti magyarországi tartózkodás során az alábbi ellátásokat minden esetben az EU-Kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell minősíteni:

  • dialízis
  • oxigénterápia
  • speciális asztmakezelés
  • kemoterápia
  • szülés, a szüléshez és anyasághoz kapcsolódó ellátások.

EU kártya hiányában, vagy annak érvénytelensége esetén az egészségügyi ellátást fizető-kötelezettként kell nyújtani, vény írása esetén a vényen szereplő TAJ, ENY valamint EU mezőket üresen kell hagyni, és a felírt gyógyszer/gyógyászati segédeszköz/gyógyászati ellátás csak ártámogatás nékül, teljes áron rendelhető el.

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti.

A teljesítményjelentés az “E” térítési kategória megjelölésével történik.

2. S2 vagy E112 nyomtatvány-tervezett ellátás

A szociális biztonsági koordinációs rendeletek alapján az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek egészségbiztosítójuk engedélye alapján jogosultak más tagállamban tervezetten egészségügyi szolgáltatást igénybe venni.

Az alábbi államok állampolgárai jogosultak ilyen nyomtatvánnyal egészségügyi szolgáltatást igénybe venni: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írosrszág, Izland, Lengyelország, lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti.

A teljesítményjelentés az “E” térítési kategória megjelölésével történik.

3. Határon átnyúló ellátás a 2011/24/EU Irányelv alapján

A külföldi betegek mind a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, mind a magánszolgáltatónál jogosultak határon átnyúló ellátást igénybe venni.

A külföldi beteg a külföldi biztosító által kiállított olyan dokumentummal vehet igénybe határon átnyúló egészségügyi ellátást, amely az Európai Unió tagállambeli állampolgárságát vagy az egészségügyi ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.

Ellátás igénybe vételéhez szükséges igazolások és kötelező adattartalmuk:

Személyazonosságot igazoló okmány (Vezetéknév, keresztnév, születési dátum)

és

EGT tagállamban fennálló biztosítást igazoló biztosítási kártya vagy nyomtatvány (vezetéknév, keresztnév, születési dátum, érvényes biztosítás szerinti ország, biztosítási szám, külföldi biztosító neve)

A kezelés természetétől függően beutaló vagy orvosi dokumentáció bemutatása is szükséges lehet. A beutalót kiállíthatja egy másik EU tagállam egészségügyi szolgáltatója, vagy egy magyar szolgáltató is.

A beutaló elfogadását az egészségügyi szolgáltató akkor tagadhatja meg, ha az az egészségügyi szolgáltató számára nem érthető vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi állapotáról és az ennek alapján orvosilag szükséges beavatkozások köréről. A beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az uniós beteg ellátását nem lehet megtagadni arra hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik. Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja meg az uniós beteg ellátását, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az uniós beteg fogadása veszélyezteti. Az elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni.

Az ellátás költségeit a külföldi beteg fizeti meg. A bevétel az egészségügyi szolgáltató saját bevételét képezi. Ez a térítési díj nem térhet el attól a díjtól, amelyet a hazai beteg ellátásáért közfinanszírozott szolgáltatók esetében a NEAK térít.

A teljesítményjelentés a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet megfelelő elszámolási adatlapján “T” térítési kategória megjelölésével történik.

4. Egészségügyi ellátás egyezmények alapján

A.) Orosz, ukrán állampolgárok ellátása: átmeneti magyarországi tartózkodásuk idején sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött szolgáltatóknál. A sürgősségi ellátást útlevél felmutatásával vehetik igénybe.

B.) Macedón, koszovói biztosítottak ellátása: átmeneti magyarországi tartózkodásuk idején sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött szolgáltatóknál. A sürgősségi ellátást útlevél felmutatásával vehetik igénybe.

C.) Bosnyák, montenegrói, szerbiai biztosítottak ellátása: átmeneti magyarországi tartózkodásuk idején sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött szolgáltatóknál.

A sürgősségi ellátást a bosnyák biztosítottak a BH/HU11 nyomtatvánnyal, a smontenegrói biztosítottak a CG/HU11 nyomtatvánnyal, a szerbiai biztosítottak a SRB/HU11 nyomtatvánnyal vehetik igénybe.

Fenti nyomtatványokkal tervezetten is igénybe vehető ellátás.

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti.

A teljesítményjelentés az “E” térítési kategória megjelölésével történik.

5. Ellátás egészségügyi együttműködési egyezmények alapján

Hatályos egészségügyi együttműködési egyezmények: Angola, Kuvait, Mongólia, Kuba, Jordánia, Irak, Koreai, Népi Demokratikus Köztársaság

Az egészségügyi együttműködési egyezmények alapján a fenti államok állampolgárait a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti heveny vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő esetekben . Az ellátásra való jogosultságot az érintett állampolgárok útlevéllel tudják igazolni.

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti.

A teljesítményjelentés az “3” térítési kategória megjelölésével történik.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes, és hatályba lépésével egyidejűleg minden korábbi szabályozás hatályát veszti.

IV. Gyógykezelési dokumentáció fénymásolási díja:

A4-es dokumetnum:17,- Ft /oldal

A3-as dokumentum: 20,- Ft/oldal

V. A térítési díjak befizetési rendje

Az egészségügyi ellátások és szolgáltatások igénybevételére jelentkező személlyel, vagy hozzátartozójával az orvos lehetőleg a szolgáltatás igénybevétele előtt tisztázza, hogy az igénybe veendő szolgáltatás (vizsgálat, ellátás) térítésmentes, vagy térítés köteles-e.

A térítésköteles ellátás és szolgáltatás igénybevétele előtt az igénybevevővel közölni kell a térítési kötelezettséget, annak várható összegét.

Amennyiben a beteg a térítési díj összegének ismeretében az ellátás igénybevétele mellett dönt, az ellátást követően a szolgáltató számlát állít ki az elvégzett szolgáltatásról, melyet a beteg a szolgáltatónak köteles megfizetni készpénzben.

Az elvégzett szolgáltatásról minden esetben számlát kell kiállítani, ahol fel kell tünteti a végzett szolgáltatást és annak ellenértékét. Amennyiben a tételes felsorolás nem lehetséges akkor mellékletként kell csatolni az elszámoló lapot.

A térítési díj a szolgáltató saját bevétele.

Jelen szabályzatban foglalt díjszabást az intézmény alábbi, jól látható helyein kell kifüggeszteni: - valamennyi rendelő mellet – az Intézmény folyosóin elhelyezett hirdetőtáblákon - Internetes honlapon: www.eszii.hu

Kecskemét, 2020. június 01.

Dr. Pataki Mariann

intézményvezető

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.