Bemutatkozás

Kedves Látogatónk!

 

Köszöntjük az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Margaréta Otthon honlapján.

Margaréta Otthon

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1987-ben alapított Margaréta Otthon személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás keretében Magyarország egészére kiterjedő ellátási területről fogadja a felvételi feltételeknek megfelelő igénylőket. Az ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátási formákra határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik 240+6 férőhellyel.

Az intézmény Kecskemét városának szélén, eredetileg zöldövezeti területen létesült, amely az utóbbi években folyamatosan épülő lakóparki övezetté fejlődött. Az otthon egy többhektáros parkban, az Arborétum közvetlen szomszédságában fekszik, a 14-es és 29-es helyi járatú autóbuszokkal jól megközelíthető. Az intézménybe érkezők részére a parkolás biztosított. Előnyt jelent a Megyei Kórház és Rendelő Intézet, valamint a Mentőállomás viszonylagos közelsége.

Az intézmény egész területe akadálymentesített. A kerekesszékes lakók és minden ideérkező számára elektronikusan távvezérelt kapuk könnyítik meg a közlekedést. Az épület kétszintes, lifttel ellátott. A lakószobák többsége kétágyas, a földszinti szobák közvetlen kertkapcsolattal rendelkező teraszokra nyílnak. A fokozottabb ápolást igénylő lakókat kétszer húsz férőhelyes ápolási részlegen látjuk el. A demencia kórképben szenvedőket speciális részlegeken gondozzuk. A közösségi kapcsolatok ápolására minden szinten foglalkoztató- és társalgó helyiségek, valamint könyvtár és nagyi-net szoba állnak rendelkezésre. Minden részlegen található teakonyha, ahol az ellátottak étkezni és főzni is tudnak.

Az ellátást igénylők közül elsősorban a legalább négyórás gondozási szükséglettel rendelkezők (illetve az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő személyek) vehetők fel, ezért egyre inkább ápolási otthonná válik az intézmény.

A Margaréta Otthonban 6 fő átmeneti elhelyezésére van lehetőség. Az átmeneti elhelyezés időtartama 1 év, mely sok esetben megkönnyíti a tartós elhelyezés szükségességének elfogadását, a kérelem benyújtását.

A Margaréta Otthon épületében a gondozóházi ellátási forma egységes egészet képez a tartós bentlakásos elhelyezéssel, mivel szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az ellátás – különös méltánylást igénylő esetben – az intézmény orvosának szakvéleményét figyelembe véve egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti kérelmet a megállapodás lejártát megelőző 30 napon belül kell írásban benyújtani az intézményvezetőnél.

A szociális intézménybe kerülés az idős ember számára trauma; a családtól, a megszokott környezettől való elszakadás gyakran krízishelyzetbe sodorhatja. A gondozás egyik alapvető feladata a beilleszkedéssel járó nehézségek megfelelő kezelése, az ezzel összefüggő egzisztenciális szorongás hatékony csökkentése, a bizonytalanság érzésének felszámolása és a biztonság megteremtése az új környezetben.

Feladatunk a bekerülők számára tartalmas, élményekben gazdag, méltósággal teli élet biztosítása, a békés öregkor és biztonságos környezet megteremtése. Mindezek érdekében legfontosabb az empátia, tolerancia és a bizalom. Az idősek érdeklődésének, képességeinek, készségeinek, állapotának legmegfelelőbb foglalkoztatási formák biztosításával igyekszünk elérni, hogy ne csupán a fizikai erőnlétre, hanem a szellemi és érzelmi képességek megőrzésére is lehetőség nyíljon. Fontosnak tartjuk egyrészt a lakók egymás közötti kapcsolatainak elősegítését, valamint a családi-hozzátartozói kötődések megőrzését. Arra törekszünk, hogy családias hangulatban, szeretetben és békességben teljenek a lakók napjai. Érezzék, hogy idős koruk és különböző betegségeik ellenére fontosak a világnak és mindazoknak, akik körülveszik őket.

Az intézményben folyó szakmai munka elismeréseként értékelhető, hogy minden évben gyakorlati terepet biztosítunk hallgatóknak igazgatónk, szakképzett tereptanárunk, valamint az ápolási- és mentálhigiénés team közreműködésével

Hetényi Idősek Otthona

2016. szeptember 1-től fenntartói döntés alapján a Hetényi Idősek Otthona, mint külső telephely került hozzánk.

A Hetényi Idősek Otthona Kecskemét és Hetényegyháza között 2,5 hektáron elhelyezkedő 25 férőhelyes, tanyasias környezetű, családias idősek otthona. Az intézmény bentlakásos elhelyezést nyújtó idősek otthona.

Az épület régen egy zöldségkereskedő család nyári kastélya volt, de a család disszidálása után állami tulajdonba került. 1950-től szociális otthonként, majd 1961 októberétől TBC betegek szociális otthonává vált. A 90-es évektől ismét szociális otthonként működik.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási ás ápolási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevők részére olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást biztosítunk, amely a lakók szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelenti.

Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézmény azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak és a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek.

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi ötszöri étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, a lakhatás feltételeiről, a napi 24 órás szolgálatról. Az intézményben lehetőség van szervezett feladatvégzésre. Az ellátott lehetőség szerint a foglalkoztatásba kapcsolódjon be, saját fizikai és szellemi erőnlétének megtartása érdekében is. A munkavégzési célú foglalkozáson résztvevők munkaterápiás jutalomban részesülhetnek.

Szakmai tevékenységünk fő irányadója

- az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

- az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint

- a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,

- a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól,

- a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól,

- a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete

- és mindenkor szem előtt tartjuk az intézmény működésére vonatkozó egyéb más jogszabályi előírásokat, és helyi irányelveket is.

Az Intézmény Vezetősége

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.