CSALÁDTÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A szolgáltató intézmény neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Telephelye, elérhetősége: Támogató Szolgálat

6000 Kecskemét, Olimpia u. 6.

Szolgálatvezető: Eszik Zoltán

Telefon: :+36 30 518 3149

Szolgálatunk feladata : a fogyatékos személyeknek az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatását biztosítsuk a saját lakókörnyezeten belül és kívül egyaránt. Csökkentsük a szegregációjukat lakókörnyezeten kívüli szolgáltatások hozzáférésének biztosításával. Alapvető céljaink közé tartozik az ellátottak egyéni és társas igényeinek kielégítése, társadalmi integrációja valamint a társadalmi életben való teljes jogú részvétel biztosítása.

A célok eléréshez a meglévő szolgáltatásaink segítik hozzá az ellátottat.

Szolgáltatásaink

Személyi segítés

A személyi segítés keretében a lakókörnyezeten belül és azon kívül is igénybe vehető segítői tevékenységeket nyújtunk. Jellemzően a háztartási segítségnyújtások, a gondozási ápolási tevékenységek, megbízás alapján történő bevásárlások, mobilizációk, szolgáltatások igénybevételének segítésével, ügyintézések, valamint az egészségügyi ellátás során való felügyeletek tartoznak a tevékenységi körünkbe.

Szállítás

Szolgálatunk egy kilenc személyes, speciálisan kerekes székes személyek szállítására alkalmas kisbusszal, valamint egy öt személyes személygépkocsival gondoskodik ügyfeleink szállításáról.

A szállító szolgáltatás rendszeres napi szállításokat végez oktatási, egészségügyi és szociális intézményekbe, munkahelyekre. Ezen kívül rugalmas időbeosztással eleget tud tenni eseti szállítások (kulturális és sportintézmények, rendezvények) iránti igényeknek is.

Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés

A szolgálat a fogyatékossága miatt folyamatos felügyeletre, kíséretre szoruló személyek kísérését is tudja biztosítani a jogszabályoknak megfelelően.

Támogató szolgálatunk szolgáltatásait szociálisan rászorulóként mindazon fogyatékkal élő személyek igényelhetik, akik Kecskeméten és a hozzá tartozó közigazgatási területen élnek valamint az ellátási területen tartózkodnak, mikor a szolgáltatás igénybe veszik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § alapján:

· magasabb összegű családi pótlékban részesülnek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) EszCsM rendelet alapján,

· fogyatékossági támogatásban részesülnek a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet alapján,

  • vakok személyi járadékában részesülnek.

Ezen dokumentumok hiányában szociálisan nem rászorulóként kerülhet nyilvántartásba a jelentkező.

A szolgáltatást személyesen, telefonon vagy írásban lehet igényelni a Támogató szolgálat szolgálatvezetőjénél a fogyatékosságot igazoló dokumentumokkal, amelyek a következők lehetnek:

- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat

- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény

SZOLGÁLTATÁSAINK TÉRÍTÉSI DÍJAI

Szállítás díja szociálisan rászorult személyek esetében: 50 Ft /km

Személyi segítés díja szociálisan rászorult személyek esetében: 300 Ft /óra

Szállítás díja szociálisan nem rászorult személyek esetében: 150 Ft /km

Személyi segítés díja szociálisan nem rászorult személyek esetében: 1200 Ft /óra

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.